Өзүн издеген адам

100.00 сом

Китеп ички ааламы көп жылдар бою жабыркаган жана ой-пикири бир гана идеологияга багытталган каармандын жолчулук сапарында сапарлаш адамдын айткандары менен жашоосунун өзгөргөнүн, тагдырынын такыр башка нукка түшкөнүн баяндайт.
Бул китеп айрыкча жаштарыбыздын руханий баалуулуктарын бекемдей алат.

Категория: