Адептуулукту уйронуу ( көрсөстмө )

130.00 сом

Бул көрсөтмө китепче мугалимдерге жана тарбиячыларга «Адеп-
түүлүктү үйрөнүү» китептер сериясын кандай ыкмалар менен окутуу ке-
ректиги жөнүндө айтып берет. Ар бир баланын мүнөзүн эске алуу менен
аларды жакшы адепке тарбиялоо иши ата-энелерге да тиешелүү болгон-
дуктан, аларга да бул китепче жакындан жардамчы болмокчу.

Категория: