Адептуулукту уйронуу №2

130.00 сом

Бул китепте балдарга арналып жазылган кызыктуу жомоктор топтоштурул-
ду. Кичинекей жеткинчектер бул жомоктор аркылуу өздөрүнүн аң-сезимде-
рин байытуу менен бирге боорукердикке, ынтымакка, чынчылдыкка, эмгек-
чилдикке тарбиялана алышат.

Категория: