Просмотр корзины Вы отложили “КӨКӨЛӨЙ УЧКАН ЖОМОКТОР 1-2-3” в свою корзину.

Адептуулукту уйронуу №5

125.00 сом

Бул китепте балдарга арналып жазылган кызыктуу жомоктор топтош-
турулду. Кичинекей жеткинчектер бул жомоктор аркылуу өздөрүнүн аң-
сезимдерин байытуу менен бирге боорукердикке, ынтымакка, чынчыл-
дыкка, эмгекчилдикке тарбиялана алышат.

Категория: