Балдай таттуу жомоктор

350.00 сом

Бул китепте балдарга арналып жазылган эң кызыктуу жомоктор топтоштурулду. Кичинекей жеткинчектер бул жомоктор менен өздөрүнүн аң-сезимдерин байытып, ыймандуулукка, боорукердикке, ынтымакка, чынчылдыкка, зиректикке, зээндүүлүккө жана эмгекчилдикке тарбиялана алышат.
Жомокторду окуган балдардын окууга кызыгуусу артып, жаратылышка болгон кыялдануусу күч алат.

Категория: