Таттуу икаялар

290.00 сом

Сиздерге сунуш кылган бул«Таттуу икаялар» китебинде чыныгы байлык жана алдыга койгон тилек-максаттар эмне экендиги, дос жана бир туугандык мамиле кандай боло тургандыгы, жашоодогу адамгерчилик касиет эмнеде экендиги, бактылуу адамдар кандай жолдор менен бактылуулукка жете тургандыгы, пайдалуу илим-билимге ээ болуу аркылуу адам зор ийгиликке жетишээрлиги, чыныгы жана түбөлүктүү жашоону эңсөө жана ага жетүү үчүн кандай аракет керектелээри, айтылган иштин аягына чыгуу үчүн кандай жол менен барууну жана адеп-ахлактын кандай болгондо жакшы болоору ачык-айкын жазылып берилди.

Категория: