Жаным пайгамбарым

275.00 сом

Жаным П айгамбарым» к итебинде У луу У рматтуу с үйүктүү А зирети Мухаммед Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) жалпыбызга сабак боло турган өмүр жолунан урунттуу окуялар жана ошондой эле Пайгамбарыбыз (с.а.в.) дин үчүн болгон күрөшү, душмандар тарабынан болгон соккуга каршы турушу, үммөттөрүнө жасаган жылуу мамилеси баяндалды. Колуңуздардагы китеп сиздерди Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) үлгү алаарлык  жашоосундагы Ал (с.а.в.) калтырган осуяттар менен ыйман жолунан адашпай жашоого жана акыреттеги бактылуулукка чакырат.

Категория: