Куттуу икаялар

150.00 сом

Бул китепте жандуу менен жансыздардын жашоосун чагылдырган
ар кандай турмуштук окуялар баяндалды. Ошондой эле бул окуяларга баа
берген акылман адамдардын айтылган сөздөрү жазылып берилди. Сиздерге
бул китеп жан дилиңиздерге азык болуу менен бирге, ар кандай татаал
кырдаалдан чыгууга аз да болсо өз салымын кошо алат деген тилектебиз.

Категория: