365-күн сүйүктүү Пайгамбарым менен

475.00 сом

Бул китеп жыл бою, күн сайын окууга багытталып, даярдалып олтурат.
Мына ушул себептен улам сүйүктүү  Пайгамбарыбыздын жашоосунан 365
күн тандалып алынды. Баланын тилине ыўгайлаштырылып даярдалган
колуўуздардагы китепте хронологиялык катар эске алынды. Балаўыз
менен чогуу сүйүктүү Пайгамбарыбыз менен жакындан таанышуу
үчүн 1-күндөн 365-күнгө чейин окуп чыгышыўызга тилектешпиз.

Категория: