Хидаятул куран-1

350.00 сом

«Хидаятул Куран» китеби улуу Курани Каримдин кыргыз тилине алгачкы жолу ко-
торулуп жаткан тафсири, мындайча айтканда, Курани Каримдин улуу аяттарынын
маани-маңызын, түшүү мезгилин, себептерин, максатын изилдеп, аныктап чагыл-
дырган илиминин кыргыз тилиндеги алгачкы котормосунун биринчи тому жана Ку-
рандын алгачкы төрт сүрөөсүн камтыйт.
Китеп жүрөгүндө ыйманы бар окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.
Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин иштери башкармасынын урук-
саты менен басылды.

Категория: