1 аят 1 хадис 1 окуя

375.00 сом

«Тандалган эң пайдалуу дубалар» китебинде мусулман пендесине эң керектүү жана эң пайдалуу болгон дубалар камтылды. Ошону менен бирге Жараткан Аллахка кандай жана кайсы убакта дуба кылуу керектиги, кандай адамдардын дубалары кабыл боло тургандыгы жана намаз учурундагы тасбихаттар жөнүндө да кеңири жазылды.
Китепке жазылып берилген эң пайдалуу дубалар мусулман пендесинин рухий дүйнөсүн байытып, жүрөгүн тазартып, өмүрүн узартат деген тилектебиз.
Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын
Дин башкармалыгынын уруксаты менен басылды.

Категория: